Kontrolmåling af solcelleanlægs effektivitet

Har fået det du har betalt for

Der er mange gode grunde til at få testet sit anlæg. Ud over de ovennævnte punkter er der specielt én ting man bør tænke over. Ydelsesgaranti var et af de store salgsargumenter, der blev brugt i kampen om kunderne, men hvis ikke der foreligger en rapport på anlæggets virkningsgrad, er garantien ikke noget værd. Mange faktorer spiller ind her, og mange leverandører vil måske bortforklare en lavere ydelse med vejret/for lidt solskinstimer. Vores testudstyr tager højde for blandt andet den aktuelle solindstråling, panelernes retning, hældning og temperatur – kort sagt alt det, der skal til for en rigtig måling.

 

Solcelletest

Med vores professionelle måle-/testudstyr kan vi tilbyde solcelleejere, at udføre kontrol af langt de fleste typer af solcelleanlæg, Med det komplette måleudstyr – solcelleanlægsanalysator – kan vi måle virkningsgrad på flere DC strenge og AC faser, vise I-V kurver samt måle og vise Maksimum Power Point (MPP) for dit solcelleanlæg.

Med udstyret kan vi måle og beregne solcellers virkningsgrad samt DC/AC inverterens virkningsgrad. Virkningsgrad bruges til at kontrollere og optimere solcelleinstallationen - og give indehaveren af anlægget et billede af anlægseffektiviteten. Der udarbejdes naturligvis en komplet målerapport.

Efterse din solcelle-installation

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en folder som indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke, ved din solcelleinstallation. Som der står beskrevet i folderen, bør du - hvis du finder fejl eller er usikker på, om din installation er i orden og sikker - kontakte din leverandør af solcelleanlægget eller en autoriseret elinstallatør. Der kan også være steder i installationen, som du ikke selv har adgang til at kontrollere - og bør i sådan en situation hente hjælp fra en autoriseret elinstallatør.

Hent folderen 'Tjek din solcelle-installation' her.