Godkendelser / Certificeringer

Insta A/S agter altid at være blandt eliten

For at sikre virksomhedens faglige grundlag og ledelse, er vi autoriseret, certificeret og godkendt på fagområder hvor dette kræves.

20.05.2020 ISO 9001_2015 Certifikat Inte

ISO9001 certificeret

AIA reg.nr. DIC420QMS

TVO reg.nr.

ADA reg.nr.

ABA reg.nr.

KvalitetsLedelsesSystem (KLS)

Virksomheder, der udfører autorisationskrævende elarbejde, skal etablere og indføre et KLS-system (KvalitetsLedelsesSystem).

 

"KLS-systemets hovedformål er at varetage elsikkerheden således, at ingen bliver udsat for lysbuer eller elektrisk stød under arbejdets udførelse og således, at de færdige installationer lever op til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav."