top of page

ISO 9001:2015 Certificeret

Virksomhedens KvalitetsLedelsesSystem (KLS) lever op til kravene i ISO 9001:2015 samt bekendtgørelse 1363.

Certifikatnummer 0113653, Ledelsessystemet er gældende for: 

Udførelse og servicering af elektriske installationer for stærkstrøm samt ikke stærkstrømsmæssige styrings- og

reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner. Salg, projektering, installation, service

og vedligeholdelse af AIA-, ADK- og TVO-anlæg.

Certifikat ISO 9001_2015 perioden 20.06.2023 til 11.07.2026.png

Udstedelsesdato: 20.06.2023

Verifikat & Bilag til Certifikat ISO 9001_2015 perioden 20.06.2023 til 11.07.2026.png

Erhvervsstyrelsen Serviceattest

Som kompetente myndigheder i henhold til Europa-parlamentets og rådets direktiv 2014/24EU af 26.februar 2014

om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF, erklærer, attesterer og bekræfter Erhvervsstyrelsen,

Skifteretten , Politi, ATP og Skatteforvaltningen om Insta A/S i henhold til ovennævnte rådsdirektiv 2014/24/EU.

28.04.2020 Serviceattesten.jpg

Udstedelsesdato: 28 april 2020

bottom of page