Godkendelser / Certificeringer

Insta A/S agter altid at være blandt eliten

For at sikre virksomhedens faglige grundlag og ledelse, er vi autoriseret, certificeret og godkendt på fagområder hvor dette kræves.

2018 ISO 9001_2015 DK-1.jpg

ISO9001 certificeret

AIA reg.nr. DIC420QMS

TVO reg.nr.

ADA reg.nr.

ABA reg.nr.

Intertek

KvalitetsLedelsesSystem (KLS)

Virksomheder, der udfører autorisationskrævende elarbejde, skal etablere og indføre et KLS-system (KvalitetsLedelsesSystem).

 

"KLS-systemets hovedformål er at varetage elsikkerheden således, at ingen bliver udsat for lysbuer eller elektrisk stød under arbejdets udførelse og således, at de færdige installationer lever op til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav."

Insta A/S Kvalitetsledelsessystem er gældende for;

  • Salg

  • Projektering

  • Installation

  • Service og Vedligeholdelse af AIA-anlæg

S-141 - Certifikat (AUT).png

"Vores kunder kan regne med kvaliteten"

Insta A/S har forpligtet sig til, at følge ISO 9001:2015 standarden samt Sikkerhedsstyrelsens krav i henhold til lovbekendtgørelse, af lov om autorisation af el-installatører §20 stk. 3 nr. 1-4 i lov nr. 401 af 28. april 2014. Herefter benævnt gennem Sikkerhedsbranchens Kvalitetsledelsessystem (KLS/SKS), herunder leve op til kvalitetskravene (Kravspecifikation), love og regler samt bruge installationserklæringen.