top of page
Huseftersyn

Huseftersynsordningen

Sikker hushandel

Når du skal sælge eller købe et hus, kan du sikre dig imod økonomiske overraskelser, der kan komme på grund af skjulte fejl

og mangler ved huset. Det gør du ved at bruge huseftersynsordningen, som giver mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring.

 

Huseftersynet udføres af en beskikket bygningssagkyndig og en autoriseret elinstallatørvirksomhed - og som Insta A/S, er certificeret til el-eftersyn efter BEK nr. 19; 'om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen' - der gennemser dit hus og udarbejder

to rapporter over husets stand. Når du bruger huseftersynsordningen, bliver du som sælger fritaget for dit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler. Og som køber får du mulighed for at få dækket udgifterne ved skjulte fejl og mangler. Som forbruger har du mulighed for på www.boligejer.dk, at kontrollere hvem der må udarbejde hhv. tilstandsrapporter, energimærkningsrapporter og elinstallationsrapporter.

 

Hvad tjekkes ved el-eftersynet?

Vi vurderer ved vores gennemgang, alle synlige elinstallationer, som indeholder bl.a.:

 • Besigtelse af eltavler.

 • Kontrolmåling af fejlstrømsafbryder.

 • Stikprøvekontrol af materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag.

 • Gennemgang af lavvoltsinstallationer.

 • Elinstallationernes antal og dimensionering.

 • Gennemgang af beskyttende dele.

I praksis betyder det, at alle synlige elinstallationer kontrolleres. Der foretages målinger på hovedtavlen og stikprøvekontrol på stikkontakter/afbryder/lampeudtag, hvor frontdækslet tages af, og materialerne bag kontrolleres.

Hvad omfatter en gennemgang af elinstallationerne ikke?

Når en bolig får lavet et eleftersyn, er det ikke alt, der bliver gennemgået. Eleftersynet omfatter ikke:

 • Bagatelagtige forhold, såsom slid, der er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.

 • Utilgængelige elinstallationer.

 • Udendørs elinstallationer (fx fritstående havebelysning). Skure, garager, brændeskure m.v., som hører under bygningsmassen er dog omfattet af eftersynet.

 • Hårde hvidevarer og andre brugsgenstande.

 • En vurdering af, om elinstallationen er tidssvarende

Karakterskalaen

Elinstallationsrapporten ligner en tilstandsrapport, og der anvendes overordnet samme karaktersystem som i en tilstandsrapport:

 • IB – Ingen bemærkninger.

 • K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel.

 • K1 - Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden.

 • K2 - Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen.

 • K3 – Ulovligt forhold, som nu eller på kort sigt indebærer risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.

 • UN – Bør undersøges nærmere.

 

En K1 kan fx være, at dåsen bag en stikkontakt ikke passer med fronten på stikkontakten.

En K2 kan være en manglende dåse bag et lampeudtag.

En K3 kan være, at fejlstrømafbryderen på eltavlen ikke kobler fra inden for tidsgrænsen. 

Karakteren UN kan fx anvendes, hvis det ikke har været muligt at se alle kontakter/afbrydere i et rum.

 

Elinstallationsrapporten gennemgår ikke installationer, der ikke er synlige, som fx ledninger over et nedhængt loft, elinstallationer udenfor selve bygningen - fx lys i indkørslen - hårde hvidevarer og andre brugsgenstande. Rapporten tager ikke stilling til, om installationerne er tidssvarende.

Hvad koster en elinstallationsrapport, og hvor længe gælder den?

Den maksimale pris for en el-gennemgang inkl. rapport afhænger af, hvor stort huset er, og om det er opført før eller efter 2001. Prisen ligger mellem 1.600-3.400 kr. (priser inkl. moms 2014). Elinstallationsrapporten er gyldig i 1 år, efter den er udarbejdet.

Skal du sælge din bolig - og har brug for at få udarbejdet en elinstallationsrapport?

Så ring eller skriv til direkte til vores ansvarlige på området Boe Mortensen; mobil 40305331 eller mail bm@insta-as.dk

bottom of page