top of page

Bornholms Brandteknik

Bornholms Brandteknik henvender sig til virksomheder på vores dejlige solskins Bornholm.

Det vi kan tilbyde er bl.a;

  • Håndslukkere og øvrigt brandmateriale

  • Førstehjælpsudstyr

  • Tilsyn af brandmaterialer

  • Uforpligtende tjek af virksomheden Brandsikkerhed

  • Trykprøvning af vand-, skum- samt pulverslukkere hver 5. år (tilsyn hvert år!)

  • Trykprøvning af CO2 slukkere hvert 10. år (tilsyn hvert år!)

  • Trykprøvning af slangevinde hvert 5. år (tilsyn hvert år!)

  • Tilsikre instruktion i brugen af udstyret

 

Herudover sikrer vi at det er de rigtige slukkere til opgaven og omgivelserne - og kontrol af korrekt skiltning ved brandmateriale.

Brandsikkerhed altid skal være i top

Ring allerede nu til vores Servicetekniker Henrik Vang5143 0353 og aftal hvornår vi skal foretage Årligt lovpligtigt tilsyn hos jer.

bottom of page